<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / MRL 137§ mukainen suunnittelutarveratkaisu kiinteistöillä 889-403-9-12 ja 889-403-20-73]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / MRL 137§ mukainen suunnittelutarveratkaisu kiinteistöillä 889-412-101-2, 889-412-100-3, 889-412-99-1, 889-407-7-90 ja 889-407-6-91]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Lupa- ja valvontalautakunta 28.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Eronpyyntö kunnanhallituksen varajäsenyydestä, Soronen Heikki]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Eronpyyntö luottamustoimesta, Leinonen Petteri]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / ICT-palveluiden ostaminen in-house yhtiöltä]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Kuntapalvelutoimiston tulevaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Muhoksen, Utajärven ja Vaalan yhteisen ateria- ja puhtauspalvelutoimintojen yhteistyön kehittäminen]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Nuoriso- ja liikuntatalon palovahingon korjausinvestointi]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Tornikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Tilinpäätös vuodelta 2021]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Arviointikertomus 2021]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valtuusto 22.06.2022 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Valiokuntien muistiot]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Kunnanjohtajan vuosiloma]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Kunnanhallituksen otto-oikeus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Eronpyyntö kunnanhallituksen varajäsenyydestä, Soronen Heikki]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Pankkitilien lakkauttaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Osallistuminen kiertotalouden green dealin skenaario- ja sitoumustyöhön]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / Kaavoituspäällikön virkanimikkeen muuttaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 14.06.2022 / LapIT Oy:n osakkeen hankkiminen]]>