<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Rakennustarkastajan julkipanolista 1.7.2022]]><![CDATA[Kuulutus Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta]]><![CDATA[Rakennustarkastajan julkipanolista 22.6.2022]]><![CDATA[Kuulutus meluilmoituksesta, rakennuksen purkaminen, Ahmasjärventie 9, Ahmas, Utajärvi]]><![CDATA[Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta]]><![CDATA[Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, purku ja rakennuksen purku, Suvituuli, Utajärven kunta]]>