Dynasty tietopalvelu Haku RSS Utajärven kunta

RSS-linkki

https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/103

Tornikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

KUULUTUS

Tornikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

Utajärven kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Tornikankaan alueelle 31.5.2022 § 156. Utajärven valtuusto hyväksyi kaavoitushankkeen aloittamisen kokouksessaan 22.6.2022 § 43, ja päättänyt käynnistää tuulivoimahankkeen kaavoituksen.

Kunnanhallitus on päättänyt 8.11.2022 § 266 kuuluttaa osayleiskaavan vireille sekä asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten 24.11.2022alkaen kaavoituksen ajaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Utajärven kirjastossa (Anttilantie 13, Utajärvi) ja kunnan internetsivuilla www.utajarvi.fi kuulutukset ja ilmoitukset-osiossa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.12.2022 osoitteella Utajärven kunta/Kunnanhallitus Vanhatie 46, PL 18, 91600 UTAJÄRVI, tai sähköpostiin kirjaamo@utajarvi.fi aihe: Tornikankaan tuulivoimaosayleiskaava.

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Utajärven koululla, Laitilantie 8, keskiviikkona 14.12.2022 klo 17 ­- 19. Kahvitus alkaa klo 16.30. Tilaisuuden etäosallistumisen linkki julkaistaan Utajärven kunnan https://utajarvi.fija ympäristöhallinnon nettisivuilla lähempänä tilaisuutta. Tervetuloa! https://www.ymparisto.fi/tornikankaantuulivoimaYVA

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja MRL-lain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena.

Utajärven kunnanhallitus 8.11.2022

 

Lisätietoja:

UTAJÄRVEN KUNTA

www.utajarvi.fi

Vanhatie 46, PL 18, 91601 UTAJÄRVI

 

Elinympäristöjohtaja

Petri Leskinen

p. 050 387 1973

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

 

Rakennustarkastaja

Janne Heikkinen

p. 040 831 6068

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

 

Tuulivoimahankevastaava /

OX2 Finland

Valtteri Paunonen

Projektipäällikkö

Lapinlahdenkatu 1 C

00180 HELSINKI

p. 040 755 2186

etunimi.sukunimi@ox2.fi

 

Kaavaa laativa konsultti / Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö Pirjo Pellikka

p. 040 532 2380

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

YVA konsultti / Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö Johanna Korkiakoski

p. 040 867 3936

etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 
Julkaistu: 23.11.2022