Dynasty tietopalvelu Haku RSS Utajärven kunta

RSS-linkki

https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/61

KUULUTUS

Kuulutus Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta.

 

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee tuulivoimapuistoa Vaalan Haarasuonkankaan alueelle. Kaava-alueelle suunnitellaan enintään noin 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

 

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tuulivoimapuistohankkeessa yhdistetään YVA-lain (252/2017, 5 §) mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kaavamenettely, jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Tuloksena on sekä yleiskaava että hankkeen YVA.

 

Vaalan kunnanvaltuusto on päättänyt 15.12.2021 § 109 käynnistää Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Tuulivoimaosayleiskaava tulee vireille tällä kuulutuksella.

 

Kunnanhallitus on 14.6.2022 § 154 päättänyt asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelman) nähtäville (MRL 63 §, MRA 30 §). OAS ja YVA-suunnitelma pidetään nähtävillä kuulemista varten 23.6.2022-31.8.2022 välisenä aikana.

 

Asiakirjat pidetään nähtävillä Vaalan kirjastolla, Puolangan kunnanvirastolla, Paltamon kunnantalolla, Utajärven kirjastolla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Sähköisesti asiakirjat ovat nähtävillä Vaalan, Puolangan, Paltamon ja Utajärven kuntien verkkosivujen kuulutuksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/haarasuonkankaantuulivoimaYVA

 

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 9.8.2022 klo 17 alkaen Vaalan kunnantalolla osoitteessa Vaalantie 14, 91700 Vaala. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen löytyy edellä mainitusta internetosoitteesta.

 

Tervetuloa osallistumaan!

 

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (31.8.2022 mennessä) joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi  tai kirjallisesti osoitteeseen Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

 

Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommenttinne koskee.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Vaalan kunta toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä verkkosivulla www.ymparisto.fi/haarasuonkankaantuulivoimaYVA  

 

Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan myöhemmin osana kaavan valmisteluvaiheen aineistoa). Valmisteluvaiheen lausuntoajan jälkeen yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa asiassa perustellun päätelmänsä.

Tämän jälkeen yleiskaava etenee ensin ehdotus-ja sitten hyväksymisvaiheeseen.

 

Lisätietoja antavat:

 

Kaavoittaja ja menettelyvastaava: Vaalan kunta Vaalantie 14, 91700 Vaala

 

Timo Leikas (lomalla 30.6.-31.7.2022) Puh. 044 497 0312 timo.leikas@muhos.fi  

 

Matti Kaikkonen (lomalla 24.6 -31.7.2022) Puh. 0400 855954 matti.kaikkonen@vaala.fi

 

Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1 / PL 86, 90101 Oulu

 

Heli Kinnunen (lomalla 14.7.- 3.8.2022) Puh. 0295 038 018 heli.kinnunen@ely-keskus.fi  

 

Tuukka Pahtamaa (lomalla 13.6.-15.7.2022) Puh. 0295 038 394, vaihde 0295 038 000 tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi

 

Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy  Osmontie 34, 00601 HELSINKI

 

Kaavan laadinta: Ville Ahvikko (lomalla 11.7.-3.8.2022) Puh. 050 572 0520 ville.ahvikko@fcg.fi 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: Marja Nuottajärvi Puh. 041 730 2454 marja.nuottajarvi@fcg.fi

 

Hankkeesta vastaava: Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky

Tomi Mäkipelto Puh. 050 370 4092 tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

 

Lähettäjä: Marja Nuottajärvi, FCG Finnish Consulting Group Oy

Julkaistu: 23.06.2022