Dynasty tietopalvelu Haku RSS Utajärven kunta

RSS-linkki

https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/34

KUULUTUS

Metsähallitus, Metsätalous Oy:n maa-ainesluvan vakuuden vapauttaminen, Tervahauta, Niskankylä, Utajärvi.

 

Oulunkaaren ympäristölautakunta on myöntänyt Metsähallitus, Metsätalous Oy:lle 19.7.2012 § 51 päätöksellään maa-ainesluvan Utajärven kunnan Niskankylälle, tilalle Tervahauta 889-403-3-127.

 

Päätös

Oulunkaaren ympäristölautakunnan Metsähallitus, Metsätalous Oy:lle 19.7.2012 § 51 myöntämän maa-ainesluvan vakuus (10 035,00€) on vapautuskelpoinen.

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Pohjois-Suomen hallintooikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaisille 4.5.2022.

Nähtävilläolo 4.5.-10.6.2022

 

Lähettäjä

Pudasjärven kaupunki,

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

 

Julkaistu: 04.05.2022