Dynasty tietopalvelu Haku RSS Utajärven kunta

RSS-linkki

https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/99

YVA KUULUTUS

Fingridn Oyj:n Petäjäskoski - Nuojuankangas 400 +110 kV voimajohdon YVA-selostus.

 

Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+110 kV:n voimajohtohanketta (Vaala - Rovaniemi) koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä Natura-arviointi nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten.

 

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (ml. Natura-arviointi) ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä verkossa osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/400__110_kVn_voimajohtohanke_valilla_Petajaskoski__Nuojuankangas_Rovaniemi_Vaala

 

Paperimuodossa asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Tämän lisäksi paperimuotoiset asiakirjat ovat nähtävillä Tervolan, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnanvirastoissa sekä Rovaniemellä asiakaspalvelupiste Osviitassa, Koskikatu 25.

 

 

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 19.11.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteella PL, 90101 Oulu (käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi  Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen perustellun päätelmän YVA-selostuksesta.

 

Lausunto tulee nähtäväksi viimeistään 19.01.2022 osoitteisiin  https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/400__110_kVn_voimajohtohanke_valilla_Petajaskoski__Nuojuankangas_Rovaniemi_Vaala sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu.

 

Kuulutuksen nähtävilläpitoaika 6.10-19.11.2021

 

Liitteet Fingridn Oyj:n Petäjäskoski - Nuojuankangas 400 +110 kV voimajohdon YVA-selostus

 

 

Lähettäjä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 

Julkaistu: 06.10.2021