Dynasty tietopalvelu Haku RSS Utajärven kunta

RSS-linkki

https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2021/74

 

Kuulutus Ponteman tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

 

Utajärven kunnanvaltuusto on päättänyt 27.5.2021 § 32 käynnistää Ponteman tuulivoimapuiston yleiskaavan ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Kunnanhallitus on 22.6.2021 § 163 päättänyt asettaa yhdistetyn yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (OAS-YVA-suunnitelman) nähtäville. OAS-YVA-suunnitelma ja siihen liittyvät liiteasiakirjat pidetään nähtävillä kuulemista varten 24.6.2021-23.8.2021 välisenä aikana.

 

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 29.6.2021 klo 18 alkaen. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Tervetuloa osallistumaan!

 

Linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZlYzhkMjItNDcwNC00ZGM0LWFiMDYtNWFkZWYyNGNiZTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22be36d250-c877-4d40-8409-cd2dd254afd5%22%7d
 

 

Julkaistu: 22.06.2021 09.36